top of page
Copsa Mica - spre NV.jpg
STUDIU DE OPORTUNITATE.
EVALUAREA ZGOMOTULUI AMBIENTAL

BMT TRANS CONSTRUCT SRL, COPȘA MICĂ

Documentaţia a fost întocmită la cererea BMT TRANS CONSTRUCT SRL pentru proiectul: 

Colectarea deșeurilor nepericuloase de tipul betoane, cărămizi și materiale ceramice, 
fier beton, concasarea acestora și valorificarea lor

Pentru obținerea Autorizației de Construire, ca măsură obligatorie pentru aprobarea documentației depuse, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu solicită realizarea studiului acustic pentru evaluarea efectelor investiției asupra mediului.

Studiul acustic face o evaluare a impactului zgomotului ce va fi generat de viitoarea activitate de colectare a deșeurilor nepericuloase (betoane, cărămizi, materiale ceramice, fier beton) și concasarea lor şi stabileşte eventualele măsuri de atenuare a zgomotului.

PROCESUL TEHNOLOGIC 

  1. Cu autobasculante de 30t se  aduc  spărturi  de  beton  și  se  descarcă  pe  platforma  betonată.

  2. Cu încărcătorul VOLA spărturile de beton se transportă la concasor și se încarcă în acesta.

  3. Cu ajutorul concasorului, spărturile de beton se concasează. 

  4. Îndepărtarea materialului rezultat prin concasare se face cu buldoexcavatorul VOLA prin încărcare în autobasculante. 

bottom of page