top of page
Mai puțin zgomot, mai multă liniște
Amortizarea vibrațiilor
STUDII DE CAZ

PROPRIETATE PRIVATĂ.
DEMOLARE ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE ÎN VECINĂTATE

 

Legislaţia română privind structura şi conţinutul studiului de evaluare a impactului asupra mediului prevede şi analiza impactului potenţial datorat zgomotului şi vibraţiilor generate de activitatea de demolare și construire a clădirilor. Managementul categoriilor potenţiale de impact generat de zgomot şi vibraţii asupra locuitorilor din învecinate şi a lucrătorilor, reprezintă un factor de risc deoarece acestea pot afecta confortul locuitorilor precum şi sănătatea şi capacitatea de muncă a lucrătorilor şi – în situaţiile în care se produc vibraţii – integritatea fizică a construcţiilor din apropiere.

Noua construcție se va amplasa la 2,10m, respectiv 0,70m față de limita de proprietate.

Se propune realizarea unei incinte săpate cu pereți executați din piloți tangenți de 400mm diametru din beton armat, forați la adâncimea de 14m. Forarea se va realiza în straturi geologice diferite: argilă nisipoasă la partea superioară și conglomerat bazal la partea inferioară. Din punctul de vedere al tehnologiei de realizare a piloților, se propune forarea acestora cu foraj cu tubaj recuperabil. Această tehnologie presupune forarea prin săpare cu un burghiu sau freze montate pe capul unei tije care este rotită cu ajutorul unui utilaj ce prezintă un braț

pentru culisare tijă.

VENTILATOARE EVACUARE GAZE ARSE

Obiectivul urmărit:

  • Reducerea nivelului de zgomot prin aplicarea soluţiilor antivibratile

  • Proiectarea postamentelor structurale pentru amortizarea vibraţiilor

MĂSURAREA VIBRAŢIILOR

Frecvenţele de rezonanţă ale structurii ventilatorului analizat au fost determinate prin efectuarea raportului dintre densităţile spectrale de putere ale vibraţiilor măsurate în punctele de pe structura de rezemare a surselor generatoare de vibraţii şi densităţile spectrale de putere ale vibraţiilor măsurate în punctele din zonele generatoare de vibraţii.

ALEGEREA SOLUŢIILOR DE AMORTIZARE A VIBRAŢIILOR

În urma analizei valorilor obţinute:

  • au fost alese frecvenţele de rezonanţă pentru care a fost efectuat calculul elementelor elastice pentru amortizarea vibraţiilor şi
  • au fost depistate principalele surse de vibraţii (zgomot) ale ventilatorului analizat.

Sistemele de amortizare a vibraţiilor constau din:

  • postamentul / structura echipamentului înglobat ;
  • izolatorii antivibratili ;

  • structura suport a clădirii.

bottom of page