top of page
Mai puțin zgomot, mai multă liniște
MANAGEMENTUL ZGOMOTULUI

Angajatorii au obligaţia legală de a asigura sănătatea şi securitatea angajaţilor prin implementarea unui management al zgomotului care să cuprindă:

 • identificarea surselor generatoare de zgomot;

 • efectuarea de măsurări ale nivelului de zgomot;

 • aplicarea măsurilor tehnice de reducere a nivelului de zgomot;

 • monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor;

 • instruirea salariaţilor asupra riscurilor la care se expun.

Zgomotul la locul de muncă

OBIECTIVUL URMĂRIT

Reducerea zgomotului la locul de muncă pentru satisfacerea cerinţelor minime de securitate şi sănătate impuse de legislaţia în vigoare

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

 • La valori peste 80 dB(A) angajatorul trebuie să pună la dispoziţia angajaţilor echipamente individuale de protecţie împotriva zgomotului

 • La valori peste 85 dB(A) purtarea echipamentului individual de protecţie de către angajaţi este obligatorie şi zona în care se înregistrează aceste valori se semnalizează corespunzător

 • Limita maximă de expunere: 87 dB(A)

SCOPUL PROIECTULUI

Rezultatele obţinute în urma evaluării situaţiei zgomotului (fişele cu informaţii referitoare la zgomot şi hărţile zgomotului), atât în faza iniţială a derulării proiectului, cât şi după aplicarea măsurilor de control (reducere) a zgomotului, pot fi utilizate pentru:

 • prezentarea situaţiei reale a zgomotului într-un anumit moment

 • ca instrumente importante pentru etapa de planificare a unui loc de muncă nou

 • determinarea efectului modificării echipamentelor, instalaţiilor, a procesului de lucru sau a traseului de lucru

 • oferă informaţiile necesare la cumpărarea unui echipament nou

 • verificarea măsurilor întreprinse sau planificate

 • stabilirea programului pentru controlul zgomotului pe termen lung

 • ca instrument pentru dialog şi comunicare între părţile implicate

 • informarea persoanelor expuse privind situaţia zgomotului

 • efectuarea programelor audiometrice

bottom of page