top of page
Buying a House
Mai puțin zgomot, mai multă liniște
Construction

Servicii

Pentru obținerea performantelor acustice dorite sunt proiectate soluții acustice optime. Sunt revizuite proiectele de arhitectură și planurile de construcție, iar în spaţiul analizat sunt alese materiale acustice corespunzatoare și echipamente cu zgomot redus. Este măsurat și analizat impactul zgomotului din exterior și a vibrațiilor generate de facilități pentru asigurarea respectării condițiilor acustice impuse de normativele aflate în vigoare.

Controlul zgomotului ambiental​​

Servicii de consultanță, analiză și proiectare a soluțiilor de reducere a zgomotului ambiental:

 • Studii acustice

 • Proiectarea soluțiilor de control și reducere a zgomotului

 • Servicii de consultanță

IMG_20160926_131741.jpg

Acustica în arhitectura si constructii

Servicii de proiectare acustică:

 • Studii acustice în faza de concepție și/sau proiectare și asistență tehnică în fazele de construcție

 • Proiecte acustice pentru clădiri existente și care urmează a fi reabilitate

 • Analiza și studiu acustic al spațiului arhitectural

HPIM8067_edited.jpg

Masurari acustice

Măsurările acustice furnizează informaţii exacte utilizate atât la diagnosticarea problemelor acustice reale, cât şi la modelarea acustică predictivă.

 • Studii de impact asupra mediului

 • Verificarea respectării limitelor maxim admise

 • Studii acustice în arhitectură. Proiectarea soluțiilor de optimizare acustică

 • Determinarea gradului de izolare la trecere a zgomotul aerian

 • Evaluarea zgomotului la locul de muncă

Fotografie-1189.jpg

Zgomotul la locul de munca

Angajatorii au obligația legală de a asigura sănătatea și securitatea angajaților prin implementarea unui management al zgomotului care să cuprindă:

 • Identificarea surselor generatoare de zgomot

 • Efectuarea de măsurări a nivelului de zgomot

 • Aplicarea măsurilor tehnice de reducere a nivelului de zgomot

b21d1cd241c3433196eba4c4ee76dc8b.webp

Amortizarea vibratiilor

Studii de caz

 1. Evaluarea impactului datorat vibrațiilor generate de activitatea de demolare și construire a unei clădiri noi P+2E și garaj subteran

 2. Ventilatoare de evacuarea a gazelor arse. Alegerea soluțiilor de amortizare a vibrațiilor

INGINERIE ACUSTICA

ACOUSTIC DESIGN SRL oferă servicii de inginerie acustică:

 • Proiectare şi consultanţă în fazele incipiente de construcţie

 • Controlul zgomotului structural şi atenuarea vibraţiilor

 • Izolarea la zgomotul din exterior şi la vibraţii

 • Controlul zgomotului generat de instalaţii şi echipamente şi izolarea la vibraţii

 • Servicii de inginerie acustică pentru asigurarea condiţiilor medico-legale: zgomotul la locul de muncă

 • Servicii de inginerie acustică în vederea certificării BREEAM pentru creditele: HEA 13 - Acoustic Performance și POL 8 - Noise Attenuation

ARBITRAJ SI LITIGII

Fiind o firmă independentă, ACOUSTIC DESIGN SRL poate reprezenta orice producător, furnizor, distribuitor de produse acustice, instalaţii de sonorizare sau alte tehnologii. Clienţii firmei noastre pot fi siguri că evaluările şi recomandările noastre vor fi lipsite de părtinire.

PROIECTARE ACUSTICA

ACOUSTIC DESIGN SRL oferă servicii de proiectare acustică în arhitectură şi construcţii şi se adresează arhitecţilor, inginerilor constructori, directorilor de facilităţi şi proprietarilor de clădiri. Obţinerea performanţelor acustice optime necesită luarea în timp util a deciziilor cu privire la dimensiunea şi forma spaţiilor şi a materialelor ce vor fi utilizate. Pentru analiza acustică şi proiectarea soluţiilor, ACOUSTIC DESIGN SRL întocmeşte studii acustice în faza de concepţie şi/sau proiectare și oferă asistenţă tehnică în fazele de construcţie.

ACOUSTIC DESIGN SRL oferă servicii de diagnosticare a eventualelor erori de proiectare din punct de vedere acustic şi le elimină înainte ca noile clădiri să fie construite. Oferim consultanţă prin reexaminarea planurilor de arhitectură, efectuăm studii şi evaluări acustice şi oferim soluţiile optime de control a sunetului şi zgomotului.

ACOUSTIC DESIGN SRL oferă servicii de proiectare acustică atât pentru clădiri existente cât şi pentru cele care urmează a fi reabilitate. Oferim consultanţă în realizarea spaţiilor arhitecturale cu caracteristici acustice dorite şi/sau impuse, în interior şi în exterior.

ACOUSTIC DESIGN SRL oferă următoarele servicii de proiectare acustică:

 • Studii acustice în faza de concepţie şi/sau proiectare și asistenţă tehnică în fazele de construcţie

 • Proiecte acustice pentru clădiri existente şi care urmează a fi reabilitate

 • Analiza şi studiu acustic al spaţiului arhitectural

 • Servicii de proiectare acustică pentru asigurarea condiţiilor medico-legale: zgomotul la locul de muncă

bottom of page