top of page
Mai puțin zgomot, mai multă liniște
Suntem în topul firmelor cu obiect de activitate ingineria acustică

Acoustic Design SRL a fost înființată în anul 2003 cu capital privat integral românesc și își desfășoară activitatea în domeniul ingineriei acustice.

Ne adresăm

Birourilor de arhitectură, directorilor de întreprinderi, departamentelor de mediu și protecția muncii. Colaborăm cu arhitecți, ingineri constructori, firme de mediu, distribuitori de materiale acustice și termoizolante, specialiști în controlul zgomotului și a vibrațiilor.

În calitate de consultant independent, recomandările noastre sunt libere de prejudecăți și sunt concentrate doar pe aplicarea celor mai bune soluții.

Fiind o firmă independentă, Acoustic Design SRL poate reprezenta orice producător, furnizor, distribuitor de produse acustice, instalații de sonorizare sau alte tehnologii.

Valori

Datorită unei abordări științifice dobândită prin studii post-universitare, de doctorat și masterat ale specialiștilor și colaboratorilor noștri, de asemenea și prin proiectele în care suntem implicați constant, iar pe de altă parte dorită unei abordări pragmatice, integrate a soluțiilor tehnice, valorificând studiile complementare în diverse specializări, proiectele și studiile noastre sunt riguros fundamentate și realizate cu profesionalism.

Acest lucru este posibil grație calificării, ambiției și orientării către nou a colectivului nostru de specialiști.

Filozofia

În afară de abordarea modernă și raportul optim preț-calitate al proiectelor noastre, respectarea și îmbunătățirea continuă a standardelor noastre stricte de calitate reprezintă unele dintre elementele centrale ale filozofiei firmei noastre.

Pentru obținerea performanțelor dorite sunt proiectate soluții acustice optime. Sunt revizuite proiectele de arhitectură și detaliile constructive, sunt alese materiale acustice corespunzătoare și echipamente cu zgomot redus. Este măsurat și analizat impactul zgomotul din și în exterior, precum și al vibrațiilor, pentru asigurarea respectării condițiilor acustice impuse de normativele aflate în vigoare.

EXPERTIZE: ZGOMOT ȘI VIBRAȚII
  • CABINET AVOCAT VIRGINICA MITREA. Expertiză extrajudiciară. Evaluarea impactului la zgomot. Chiller, București, str. N. Filipescu, Sector 2

  • FIRENZE COM SRL - Studiu zgomot ambiental

  • PROIECT SA Galați - Studiu de Evaluare a Impactului la Zgomot și Vibrații urmare a construirii arterei de legătură Bdul Dunărea. Soluții de reducere a nivelului de zgomot și atenuare a vibrațiilor

  • PROGRESS SA, SEVEROM PROD SRL Brașov - Raport de Încercare la Vibrații. Nivelul vibrațiilor la locul de muncă

  • INDOMO Construct - Studiu de Evaluare a Impactului la Zgomot și Vibrații. Demolare și construire clădire P + 2E, Brașov,
    str. Făgetului

  • Apartamentele nr. 2 și 3, bloc de locuințe situat în str. Hărmanului, Brașov

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

M. T. Marcu, V. Sandu, Evaluation and Abatement of Environmental Noise. A Case Study for District Heating Plant Placed in a Residential Area of Brasov, Romania. “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ), January 2015, Vol.14, No. 1, 195-203.

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

M. T. Marcu, D. R. Tamaș–Gavrea, The Improvement of the Building’s Acoustical Insulation against Airborne and Structural Noise. Case Study. The Anniversary Session „55 Years of Higher Education in Civil Engineering in Cluj–Napoca” and The International Conference „Constructions 2008”, 09–10 mai 2008, „ACTA TEHNICA NAPOCENSIS”, Section Civil Engineering – Architecture, Technical University of Cluj–Napoca, 2008, publicată cu ISSN 1221–5848, pp. 219–226.

External Noise Abatement Applied to ROMAN Vehicles. Experimental Approach. The Second International Conference of Romanian Society of Acoustics on Sound and Vibration ICRSA2, Romanian Society of Acoustics, 14–17 oct. 2004 Bucharest, publicată cu ISBN 973–8132–48–7, pp. 59–68.

PREZENTĂRI INVITATE

Aplicații National Instruments. Acustica industrială. Universitatea “Transilvania” din Brașov, Centrul de Valorificare și Transfer de Competențe (CVTC), Laboratorul de Creativitate, 2008.

Metode de reducere a zgomotului aplicate la autovehicule. Universitatea “Transilvania” din Brașov, Facultatea de Inginerie Mecanică, Catedra Termotehnică și Mecanica Fluidelor, 2006.

PARTICIPĂRI LA GRUPURI DE LUCRU INTERNAŢIONALE

A 37-a sesiune de lucru a experților în zgomot. Organizația Națiunilor Unite ECE–ONU, Palatul Națiunilor Unite, Geneva (Elveția)

A 33-a sesiune de lucru a experților în zgomot. Organizația Națiunilor Unite ECE–ONU, Palatul Națiunilor Unite, Geneva (Elveția)

bottom of page